Rekryteringsföretag erbjuder bemanning till ert företag

Allt fler företag tar hjälp av ett rekryteringsföretag med olika konsulter för olika uppdrag. Att hyra ut personal har blivit allt mer populärt på arbetsmarknaden och bemanningsföretagen ökar. Det är inte mycket dyrare att hyra in personal än att ha egna anställda, men det innebär betydligt färre risker. För kunden som hyr in bemanning från rekryteringsföretag finns det oftast ingen uppsägningstid. Skulle det inte finnas några uppdrag, är det inte arbetsgivaren som i vanliga fall är skyldig att tillgodose personalen med arbete, utan det är bara ett samtal bort till rekryteringsbolaget så tar de bort personen omgående från uppdraget hos den kunden.

Konsulten sätts allt som oftast i andra uppgifter från dagen efter och har därmed omgående arbete på annat håll och ingen blir på så vis lidande. Skulle det mot förmodan inte finnas några uppdrag får konsulten i de allra flesta fall en grundersättning för dagar utan arbete från rekryteringsföretag.

Allt svårare att söka arbete direkt hos arbetsgivare.

Det blir allt svårare att hitta uppdrag och arbete direkt hos en arbetsgivare idag på grund av alla bemanningsföretag som är verksamma. De flesta företag väljer ett säkrare kort och hyr därför in personal vilket på så vis gör att mån​ga använder sig av konsulter genom ett rekryteringsföretag. Därmed blir det allt färre fasta tjänster med provanställningar tillgängliga på arbetsmarknaden. Givetvis finns många lediga tjänster istället lediga på olika bemanningsföretag, men då under sämre villkor i form av dagar med endast en lägre grundersättning då konsultuppdrag saknas. För personer som föredrar kontinuitet och fasta rutiner blir det också svårare i och med att de flesta konsulter behöver infinna sig på olika arbetsplatser eller variera dem över tid. Fast lön hör inte heller till vanligheten inom bemanningsbranschen vilket är en grundförutsättning för många.​